JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин
JDU.mn Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин

Цаг засварчин - 50 жилийн туршлагатай мэргэжлийн цаг засварчин

Цагийн хуваар: Өдөр бүр  11 цаг - 19 цаг

Хаяг: Зүүн 4н замаас хойш Голомт банк өнгөрөөд Агар Фармын доор ажиллаж байна

Утас: 9979 7113

№: 855 Төрөл: